Transitie trajecten

Meer dan 70% van de verandertrajecten mislukt. Niet door een gebrek aan structuur of projectplanning, kennis of kunde van de projectmanagers. Ze mislukken omdat ze zowel gecompliceerd, als complex en onvoorspelbaar zijn. Processen zijn voorspelbaar. Mensen en hun emoties niet of veel minder.


Dave Snowden ontwikkelde hiervoor het intussen bekende Cynefin model. Mits enige oefening laat het ons toe om hiermee alle facetten van een veranderingsproces ook om te zetten naar effectieve en gedragen transitie. Hierdoor worden alle componenten in kaart gebracht en kunnen we er op de gepaste manier mee omgegaan.


Het vraagt aan leiders om op een gepaste manier afstand te nemen, te luisteren naar alle herkenbare en minder voor de hand liggende signalen. In Transformational Presence Leadership in Action werken we hier ook mee. 

Hoe zouden jullie onze complexe situatie aanpakken?

Inhoud en aanpak

Eind 2019 bracht organisatiedeskundige Margaret Heffernan een TED-talk over de menselijke vaardigheden die wij als mensen nodig hebben in deze onvoorspelbare wereld. Ook zij had niet kunnen vermoeden dat de mensheid enkele maanden later met de grootste recente crisis zou worden geconfronteerd met het Corona virus. 
Zij geeft helder en duidelijk aan waar wij vanuit groWiSe 100% achter staan. Precies vanuit deze principes en waarden begeleiden wij  transitie trajecten. 


Resultaten

"We kunnen de problemen niet veranderen op het niveau dat ze zijn ontstaan. We moeten ze op een ander niveau aanpakken." Einstein


Deze bekende uitspraak zegt waar we nu voor staan als mensheid en organisaties.. We hebben onze patronen en gewoontes kritisch te onderzoeken en andere keuzes te maken. Na grondig onderzoek vanuit het systeem, de historiek, de context en de waarden die ons drijven. Pas dan kunnen we wijze keuzes maken die onze organisatie en al haar stakeholders naar die nieuwe en meer menselijke en veilige ervaring brengt. Wanneer we van onze transitie een vaardigheid en deugd maken, zijn we klaar voor elke uitdaging.


Succesvolle organisaties blinken uit door

+ hun open geest voor het onbekende 

+ een onverzadigbare leerhouding

+ focus op de mens en zijn creatieve vermogen

+ kennis en kunde te verenigen met de wijsheid van de organisatie

+ dienende leiders, die hun ego opzij kunnen zetten

+ gezonde bedrijven met een cultuur van levende waarden


Wij kennen zo'n organisaties en teams. We mogen met hen werken aan hun eigen transitie en die van onszelf. Vraag ons ernaar. 


Of kom met je eigen 'change'-vraagstuk. 

We bekijken samen of en hoe we kunnen bijdragen.

Any fool can buy talent. Only real leaders develop it.

Margaret Heffernan