Teamdynamiek

Elke team heeft zijn eigenheid, stijl en maakt een evolutie door. Dat gaat gepaard met heel wat ups en downs, spanningen, groeipijnen en successen.

Om een wijze en zelfbewuste groei te ervaren is focus, inzicht, bewustzijn, durf, vertrouwen, conflicthantering en vooral veerkracht nodig. Onbewust zitten teams vaak vast in slechte gewoontes en beperkende patronen. Wij maken deze inzichtelijk en zorgen ervoor dat deze vervangen worden door krachtige en effectieve alternatieven.


Eens de 'Common Ground' is geïnstalleerd, komt een team in de flow terecht en dan begint de samenwerking moeiteloos te leiden naar de gewenste resultaten.Contacteer mij over dit programma

Inhoud en aanpak

Eén van de eerste bouwstenen die wij uitwerken met een team, is het opmaken van een Teamcharter. Dit zijn de concrete afspraken rond een gedragen gedragscode. Elke afspraak krijgt een eigen 'guardian angel' die deze regel behoed en bewaakt naar kwaliteit.


Een team is constant in evolutie. Veerkracht is dan ook de essentie. Hier zetten wij volop op in. We nodigen ze uit met krachtige mildheid en milde kracht om uit hun comfort zone te komen. Elke fase vraagt van de leider een andere aanpak. Door de bril van Situationeel Leiderschap zien ze dan helder hoe de evolutie best aan te pakken.Maar er is meer! Deze evolutie van het team is niet altijd zo voorspelbaar. Het opbouwen van vertrouwen en een veilige context is essentieel om medewerkers in hun volle potentieel te ervaren in plaats van te blijven vervallen in de meest voorkomende dysfuncties.


Resultaten

Teamdynamiek is gevoelig aan context en stressniveau. Daarom geven wij hier bij groWiSe extra aandacht aan het monitoren en bewust omgaan met deze factoren. Via onze teamworkshops en opleidingen rond Insights Discovery krijgen teams al een helder beeld hoe hier mee om te gaan. De behoefte om als team op 'off-site' te gaan blijft heel populair, omdat ze dan echt 'out-of-the-box' gaan. Wij werken hiervoor samen met de beste eventbureaus. De effecten zijn dan vaak ook beklijvender van karakter.


+ Bonding en verbinding

+ Uit de comfortzone, wat tot verrassende inzichten leidt

+ Letterlijk grenzen verleggen in uitdagende oefeningen

+ Weg van de ratio, door de emotie in pakkende ervaringen

+ Waarden levend gemaakt vanuit de ervaring blijven leven

+ Events met een hoog metaforisch gehalte vergeet men nooit

+ Ook budgetvriendelijke events zijn waardevol

"Quote Team."