Psychologische veiligheid

In haar jonge carrière als onderzoeker naar medische fouten, kwam Amy Edmondson uit op een bijzonder fenomeen: Effectieve teams maken meer fouten dan slecht functionerende teams.  Slecht functionerende teams verbergen en verzwijgen fouten uit angst voor de gevolgen. In de praktijk zijn effectieve teams hierdoor effectiever, omdat ze leren van hun fouten en daardoor dus minder fouten maken. Om haar toevallige bevinding te duiden, gebruikte Edmondson de term psychologische veiligheid: het gevoel om vrijuit met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Om elkaar vragen te stellen, met ideeën te komen, bezorgdheden te uiten en bezwaren op tafel te gooien. Wie zich psychologisch veilig voelt, voelt zich op zijn gemak om dingen te zeggen. Wie dat gevoel niet heeft, houdt liever zijn mond. 


In België hebben we dan ook nog onze geschiedenis tegen omdat wij vaak en lang onder het juk van een overheerser hebben geleefd. Dat zit nog deels in onze genen. Google deed hier specifiek onderzoek naar in 2008 onder de naam Aristotle en kwam tot gelijkaardige conclusies.


Leer hoe je psychologische veiligheid kan creëren, zodat je mensen zich voluit kunnen uiten en het beste van zichzelf geven.  

Contacteer mij over dit programma

Inhoud en aanpak

'Meet them where they are' is onze visie op psychologische veiligheid.

Soms hebben wij te beginnen met babystapjes omdat de cultuur de  openheid en kwetsbaarheid nog niet toelaat. De effecten van het gebrek aan psychologische veiligheid op de verantwoordelijkheid en resultaat zijn nefast:

- We houden onze (beste) ideeën voor onszelf, uit vrees voor kritiek

- We laten kansen schieten, omdat we vastzitten in patronen.

- In een angstcultuur verzwijgen we zelfs onethische praktijken
Resultaten

De opbrengst van Psychologische Veiligheid komt in lagen:

In een eerste stap, door uit de Comfortzone te stappen, is het spannend en komt er vaak eerst weerstand. 


Door echter moedig leiderschap in te brengen en toch de sprong te nemen, komen we in de Leerzone terecht. Wanneer mensen hier samen doorgaan, is de winst voelbaar en heel motiverend. De cirkel van invloed en impact is hierdoor gegroeid.


Door hier verder in te blijven investeren, stapt een team en organisatie bewust in de Groeizone, waar ze haar ware purpose ontmoet, doelen en dromen gaat waarmaken.


Concrete resultaten die we zien en horen bij onze klanten:

+ meer kwaliteit in de samenwerking

+ snellere en betere resultaten

+ vertrouwen in de professionele relaties

+ welzijn op het werk

+ meer 'bonding' tussen de collega's

+ open communicatie, waardoor mensen zich uitspreken

+ creativiteit van mensen waar we het niet van hadden verwacht


"Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change
Brene Brown