Conflicthantering

Hoe vaak vermijden we niet het conflict? We lopen ervan weg of dempen onze gevoelens wanneer we ermee worden geconfronteerd. Wanneer het ons overkomt, blijven we vaak zitten met de emotionele gevolgen. Hoe gaan we daarmee om?


Wat is de waarde van een conflict? Wat kan een conflict ons leren? 

Hoe blijven we er in staan? 


Een conflicthantering training behelst een intensieve en interactieve 2 of 3-daagse waarbij de deelnemers inzicht verwerven en kennis, instrumenten en vaardigheden aangeleerd krijgen. Ze leren om op een effectieve manier om te gaan met conflicten, deze constructief aan te gaan of te mediëren, en tot een goede en gedragen oplossing te komen. 


Contacteer mij over dit programma

Inhoud en aanpak

Een goede oplossing streeft steeds naar een win/win situatie: de conflicterende standpunten (ideeën, belangen, verwachtingen, overtuigingen…) worden niet tegen elkaar uitgespeeld, maar er wordt gekeken naar de gemeenschappelijke drijfveren. 
 

Van daaruit worden alle standpunten samen kritisch onderzocht om een gedeelde verstandhouding te ontwikkelen die leidt naar de beste oplossing. Dit is dus geen compromis – het gaat wel degelijk om de béste oplossing voor deze situatie, het project, het product… 


Een conflict op zich is immers neutraal. Het betreft een verschil in verwachtingen, ideeën, belangen, overtuigingen. Hoe er wordt omgegaan met deze verschillen bepaalt of een conflict al dan niet negatief ervaren wordt en een destructieve of een constructieve impact heeft op het verdere verloop van de samenwerking. 


Vaak wordt bij een verschil in verwachtingen, ideeën, overtuigingen of belangen gepoogd de ander te overtuigen van het eigen gelijk. De eigen denkkaders worden niet voldoende onderzocht. De eigen mening staat voorop en er wordt vooral geluisterd naar de ander om de fouten of zwakke punten in diens redenering bloot te leggen. 


Hierop zal de ander echter reageren met precies dezelfde houding: het verdedigen van het eigen gelijk en het aantonen van het ongelijk van de ander. Dit is het recept voor frustratie en eindeloze discussies. En de enige uitweg hieruit is escalatie of de uiteindelijke opgave van één der beide partijen. Maar ook in dit laatste zit geen win, want de ander haakt af en gaat in de verwijdering. En dikwijls gaat de verliezer trachten alsnog het gelijk te halen door te ondermijnen of te saboteren. Hoe dan ook, het effect hiervan op de relatie, de betrokkenheid en de motivatie is nefast! 


Resultaten

Een conflicthantering training behelst een intensieve 2 of 3-daagse waarbij de deelnemers interactief inzicht verwerven en kennis, instrumenten en vaardigheden aangeleerd krijgen. Ze leren om op een effectieve manier om te gaan met conflicten, deze constructief aan te gaan of te mediëren, en tot een goede en gedragen oplossing te komen. 


De oplossing voor een conflict ligt in de aanpak van dit conflict. 

Een oplossingsgerichte methodiek wordt aangeboden en ingeoefend in deze tweedaagse training. 

De waarde van onze communicatie wordt uiteindelijk niet bepaald door de beoogde (goede) bedoelingen, maar enkel en alleen door het reële effect hiervan. 


Gezonde professionele relaties gebaseerd op respect en maturiteit

Positieve houding, gedeelde verantwoordelijkheid

+ Gedragen oplossingen

Meer kwaliteit in de samenwerking

+ Resultaatgerichtheid


Topexpert Wim Vanaken heeft ruimte ervaring. Hij traint o.a. speciale eenheden van de politie in Benelux, toponderhandelaars van de EU en veiligheidsagenten in kerncentrales. Hiervoor werkt hij met eenvoudige maar zeer krachtige methoden. Zie ook Psychologische Veiligheid.


“Peace is not absence of conflict. 

It is the ability to handle conflict by peaceful means.” 

Ronald Reagan